Adatvédelmi szabályzat – tevékenységi, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

Hatályos 2020. június 01. napjától

Üdvözöljük! A jelen tájékoztatás célja, hogy a kalkulator.penzcentrum.hu honlapon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

A kalkulator.penzcentrum.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Bankmonitor Kft-t (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-976265, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79387/2014.) illeti. A honlapot a Bankmonitor Szolgáltató Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-184211, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87386/2015) és a Bankmonitor Partner Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B., cégjegyzékszám: 01-09-170218, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87387/2015) jogosultak szolgáltatásaik nyújtásához igénybe venni (a továbbiakban együttesen: „Társaságok”).

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott többes ügynökként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-527/2013. számú, 2013. május 28. napján kelt és H-EN-I-224/2017. számú, 2017. március 17. napján kelt határozataiban foglalt engedélyek alapján. A jelen Adatvédelmi szabályzat egyben a Bankmonitor Partner Kft. Üzletszabályzatának 7. sz. melléklete.

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes befektetési szolgáltatások tekintetében a Bszt-ben meghatározott közvetítői tevékenységet végez az ERSTE Befektetési Zrt. (MNB törzsszám: 10361966) megbízásából.

A Bankmonitor Partner Kft. honlapon megjelenő egyes biztosítási termékek, illetőleg biztosításközvetítési szolgáltatások tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § 35. pont és Bit. 398-406/A. § szerint az ügyfél megbízásából eljáró független biztosításközvetítői (alkuszi) tevékenységet végez, MNB engedély száma és kelte: H-EN-II-29/2020, 2020.03.27.

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes nyugdíjpénztári termékek kapcsán az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; Adószám: 18075285-1-41) tagszervezője.

A Bankmonitor Partner Kft. a honlapon megjelenő egyes nyugdíjpénztári termékek kapcsán az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1.; Cégjegyzékszám: 01 10 043770; Adószám: 12359600-2-43) tagszervezője.

A közvetítői, többes ügynöki, biztosításközvetítői, tagszervezői tevékenységek tekintetében a Bankmonitor Partner Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, törzsszáma 24290353. A Bankmonitor Partner Kft. a Bszt., Bit. és Hpt. szerinti közvetítői tevékenységeiért kizárólag a megbízó pénzügyi intézményektől, illetőleg a biztosítóktól jogosult díjazásra. A Bankmonitor Partner Kft. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci, illetőleg biztosítási közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten a https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese címen ellenőrizhető.

A Bankmonitor Szolgáltató Kft. a honlapon megjelenő pénzügyi szolgáltatások tekintetében jelenleg tevékenységet nem végez.

A Bankmonitor Szolgáltató Kft. a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. tőkepiaci (Bszt. szerinti) függő ügynöke, ezen közvetítői tevékenységéért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra (MNB azonosítója: 24821683).

A Bankmonitor Kft. a honlapon megjelenő biztosítási termékek kapcsán a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 21.; Cg. 01-09-262898; adószám: 10828842-1-42) megbízásából végez független biztosításközvetítői tevékenységet, a Bankmonitor Kft. erre vonatkozó MNB regisztrációs száma 216121391512.

Tájékoztatjuk, hogy a kalkulator.penzcentrum.hu honlapon található kalkulátorokban, illetőleg ezek találati listáiban megjelenített termékek között lehetnek olyan pénzpiaci, befektetési, biztosítási, lakástakarék-pénztári vagy nyugdíjpénztári termékek, melyek közvetítésére a honlapot használó egyik Bankmonitor társaság sem jogosult. Ezen adott termék megjelenítése azonban a felhasználó szélesebb körű tájékoztatása, és az adott pénzpiaci vagy befektetési termék piacán lévő termékek összehasonlíthatósága érdekében szükséges, függetlenül attól, hogy az adott termék közvetítése kapcsán a megbízótól díjazást a honlapot használó egyik Bankmonitor társaság sem kaphat. A bankmonitor.hu honlap célja, hogy valamennyi termékkategóriában vagy a legnagyobb piaci szereplők, vagy az adott termékkategória legmeghatározóbb szereplői kerüljenek megjelenítésre.

Amennyiben a honlapra látogató felhasználó olyan termékre ad le érdeklődést, illetőleg több termék közül olyan terméket választana, melynek közvetítésére egyik, a honlapot használó Bankmonitor társaság sem jogosult, erről az érdeklődést leadó felhasználót az ilyen érdeklődés, illetőleg választás leadását követően minden esetben tájékoztatják.

Tájékoztatjuk, hogy a kalkulator.penzcentrum.hu honlapon kínált, illetőleg a Társaságok által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges, illetve személyes adatok megadása és kezelése szükséges, amennyiben a felhasználó a kalkulator.penzcentrum.hu weboldalon felhasználói fiókot, illetőleg a Pénzügyeim felületre regisztrál.

Adatkezelők az általuk jelen Szabályzatban megjelölt tevékenységek kapcsán:
Adatfeldolgozó:

A Bankmonitor Kft. a Bankmonitor Szolgáltató Kft. és a Bankmonitor Partner Kft. valamennyi adatkezelése kapcsán adatfeldolgozóként jár el.

További adatfeldolgozók:

MyClient Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.; Cégjegyzékszám: 01 09 934868; Adószám: 12448810-2-41; adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-77141/2014.)

Bankmonitor Kft. egyes adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységei esetében adatfeldolgozó:

Amazon Web Services EMEA SARL (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg)

Az Adatkezelők közös, adatkezelésre, kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

bankmonitor@bankmonitor.hu

Az adatkezelés jogalapja:

Az egyes Társaságok tevékenysége kapcsán a vonatkozó jogszabályok alapján kötelező adatkezelési, adatmegőrzési. adattovábbítási kötelezettség teljesítése, illetőleg az érintett hozzájárulása.

A Bankmonitor Partner Kft. és a Bankmonitor Szolgáltató Kft. esetében a megbízó pénzügyi intézményekkel, biztosítókkal, befektetési alapkezelőkkel jogszabály alapján megkötött szerződések teljesítése, valamint az adott pénzügyi, biztosítási, befektetési szolgáltatás kapcsán az ügyfelekkel kötött szerződések teljesítése.

A kalkulator.penzcentrum.hu honlapon, vagy azon keresztül elérhető bármely marketing célú szolgáltatás, illetőleg felhasználói regisztráció vonatkozásában a szolgáltatást igénybe vevő, illetve a regisztráló a honlapra regisztráló érintett hozzájárulása.

A kalkulator.penzcentrum.hu honlap használata során keletkezett és az ún. cookie-k által tárolt adatok alapján végeztt profilalkotási tevékenység vonatkozásában az érintett hozzájárulása.

Valamennyi felsorolt esetben az adatkezelés jogalapja az adott Társaság jogos érdeke is, továbbá jogos érdeken alapulhat az adatkezelés fennálló tartozás, rendezetlen követelés vagy jogvita lezárása, jogi, adójogi, könyvvizsgálati és számviteli kötelezettség teljesítése, csalások megelőzése, illetve a felhasználók, ügyfelek adatbiztonságának fenntartása érdekében.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok helyességéért és teljes körűségéért Ön felelős, ideértve azt is, hogy bármely adatkezeléssel járó szolgáltatást a saját nevében vesz igénybe, és magánszemély esetén az életkora 18 évet meghaladja, vagy rendelkezik törvényes képviselő hozzájárulásával.

Tájékoztatjuk, hogy a bankmonitor.hu weboldal működésével kapcsolatban a bankmonitor.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából. A kalkulator.penzcentrum.hu honlap cookie szabályzata, az ilyen módon gyűjtött és kezelt adatok köre, az ilyen adatokra vonatkozó adattovábbítás címzettjei az alábbi tájékoztatón tekinthető meg.

COOKIE SZABÁLYZAT

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben ezen nem személyhez kapcsolódó adatok felvételét követően az Ön személyes adatai szolgáltatás igénybevétele, hírlevél feliratkozás vagy felhasználói fiók regisztráció alapján rögzítésre kerülnek, a nem személyhez kapcsolódó adatok hozzárendelődnek az Ön által megadott személyes adatokhoz.

Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy banktitoknak, biztosítási titoknak vagy értékpapírtitoknak minősülő adatok esetében az adatkezelési- és adatmegőrzési kötelezettség a vonatkozó jogszabályok alapján korlátlan ideig terheli az adatkezelőt. A Bankmonitor Partner Kft. Hpt. alá tartozó adatkezelése kapcsán a banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki pénzügyi szolgáltatás közvetítésének igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Társasággal, de ezt a szolgáltatást nem veszi igénybe.

Az adatkezelés célja:

Tájékoztatjuk, hogy pénzpiaci, biztosítási, befektetési szolgáltatásra vonatkozó érdeklődés alkalmával írásban vagy elektronikus úton megadott személyes adatait az adott tevékenységet végző Társaság, valamint az érdeklődésével érintett pénzügyi-, biztosítási- vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével, kezelésével megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az egyes Adatkezelők a megbízó pénzügyi intézmény, biztosító vagy befektetési szolgáltató megbízásából eljárva valós vagy nem valós idejű ügyfélazonosítást végeznek, az Ön által megadott személyes adatokat a Girinfo szolgáltatás segítségével ellenőrizhetik. A Girinfo a GIRO Zrt. által nyújtott szolgáltatás, amely segítségével a szolgáltatást igénybe vevő Adatkezelő a Belügyminisztérium központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásában tárolt adatokat kérdez le.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen szabályzatban nevesített vagy hivatkozott harmadik személyeken kívül az Ön személyes adatai harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jogszabály alapján kötelező adatátadást, különösen, de nem kizárólagosan ideértve a jogszabályon alapuló bírósági, hatósági megkeresést. Adatai személyhez nem köthető összessített adatok formájában harmadik fél részére továbbításra kerülhetnek. Marketing, remarketing célú átadás esetén lehetséges, hogy a harmadik személy (pl. Facebook, Google) ezen adatok alapján azonosítani tudja Önt és személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat Önnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kalkulator.penzcentrum.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció, hírlevél feliratkozás során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. A regisztráció, hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén, illetőleg felhasználói fiók törlése által:

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a bankmonitor.hu honlapon kiválasztott pénzügyi, biztosítási vagy befektetési szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek továbbíthatnak adatot:

A Bankmonitor Partner Kft. a TECHTEAMER Kft. mint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti bizalmi szolgáltató részére is továbbít adatot, amely adatokat a TECHTEAMER Kft a bizalmi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok szerint kezel és tárol.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy panaszkezelési, illetőleg belső minőségellenőrzési okokból az Önnel történő telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés – minden esetben az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást követően – rögzítésre kerülhet, ez azonban az Adatkezelők személyén kívül más személy számára semmilyen formában nem kerül továbbításra, és az Ön adataira vonatkozó adatkezelés bármely okból történő megszűnése esetében az adatokkal együtt törlésre kerül.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a GDPR alapján a magánszemélyek számára az alábbi jogok biztosítottak:

Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve az olyan profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve jelentős hatással járna.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön fenti jogosultságok gyakorlására vonatkozó kérelmét az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, illetőleg választ ad, és döntéséről, illetőleg válaszáról Önt írásban tájékoztatja. Törlés, korlátozás vagy kifogásolás esetén, amennyiben az Adatkezelő a kérelem megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, és erről, valamint a kérelem alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a kérelemben foglalt jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Ha az adatvédelemmel, az Ön jogaival, illetve azok gyakorlásának módjával kapcsolatban kérdései vannak, az alábbi elérhetőségen az adatkezelők állnak rendelkezésére:

Az Adatkezelők személyes adatot az Európai Unió területén kívülre nem továbbítanak. Az Adatkezelők személyhez nem köthető adatot az EU területén kívülre továbbítanak olyan országba, illetőleg olyan szolgáltató részére, amely megfelel a GDPR követelményeinek. Az egyes Adatkezelők a szerződött partnereikkel kötött megállapodásokban, továbbá megbízottaik, közreműködőik és munkavállalóik felé biztosítják a jelen szabályzatban és a kapcsolódó belső szabályzatokban foglalt követelmények betartását.

Az Adatkezelők az Ön személyes adatai védelme érdekében megfelelő mértékű műszaki és szervezeti intézkedéseket tesznek, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen informatikai rendszer sem nyújthat teljes körű védelmet. Folyamatos az informatikai fejlesztés az álnéven történő nyilvántartás, titkosítás, hozzáférés, jogosultsági szintek és archiválás kapcsán annak érdekében, hogy megakadályozzuk a rendszerünkben lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, továbbá a személyes adatok jogalap nélküli tárolását.

Kérjük, hogy amennyiben a kalkulator.penzcentrum.hu honlap használata során – ideértve az Ön által megadott e-mail címhez tartozó postafiókot is – jelszóval védett rendszert, szolgáltatást vesz igénybe, ehhez egyedi és erős jelszót használjon, és korlátozza számítógépe és böngészője elérhetőségét.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítői alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikor egyoldalúan módosítható az Adatkezelők által. A korábban érvényes Adatvédelmi szabályzatok a kalkulator.penzcentrum.hu weblapon továbbra is elérhetőek maradnak.

Bankmonitor Szolgáltató Kft. Bankmonitor Kft. Bankmonitor Partner Kft.

Adatkezelők